Efter en längre tid av inaktivt arbete med Bloggerfy kommer plattformen nu att läggas ner helt.

Vänlig kontakta support@bloggerfy.com för mer detaljer!

Stort tack för din tid på plattformen!

Bästa!
Bloggerfy-teamet